Google Ads အသံုးျပဳရာတြင္ သိထား သင္႔သည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္

Internet ေပၚမွာ ေၾကာ္ျငာလုပ္ေတာ႔ မယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးကေတာ႔ Google Ads နဲ႔ ေၾကာ္ျငာတာဟာ
အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ နယ္ပယ္ကလည္း အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ Google Ads လုပ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ သိထားသင္႔တဲ႔၊ သတိျပဳသင္႔တဲ႔ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေအာက္မွာေဖၚျပေပးထားပါတယ္။

(၁) Click တိုင္းအတြက္ ေငြေပးေနရျခင္း

သင္တို႔သိတဲ႔အတုိင္းပါဘဲ၊ Google Ads ရဲ႕click တိုင္းအတြက္ က်သင္႔ေငြေပးေနရတယ္ဆိုတာ။ အရင္ေစ်းႏႈန္း ေတြနဲ႔ဆိုရင္ေတာ႔
ျပားဂဏန္းသာျဖစ္လို႔ ကိုယ္ေၾကာ္ျငာလို႔ ကိုယ္ေပးရတာဘာမွျပသနာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပသန္က ခုေနာက္ပိုင္းမွ တိုးတက္ေတာင္း
ယူလာတဲ႔ click တန္ဖိုးေတြေၾကာင္႔ပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ website ကိုclick ကေနတဆင္႔ေရာက္လာဖို႔ click တစ္ခ်က္ကို $5 နဲ႔အထက္က်သင္႔လာတာ
ေၾကာင္႔ပါ။ click အတြက္က်သင္႔ေငြ ေပးလိုက္ရေပမဲ႔ ကိုယ္႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔) ေရာင္းကုန္ပစၥည္း ေရာင္းရဖို႔ မေသျခာပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔
ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေနတဲ႔ အခုခ်ိန္မွာ click တန္ဖိုးေတြက click တန္ဖိုးေတြက $60 ေလာက္အထိေပးေနရတဲ႔ အေျခအေန ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင္႔ click တို္င္းအတြက္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရာမွာ ရလိုမႈတစ္ခုထဲကို ဦးတည္ၿပီး မိမိရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ/ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းရေငြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
မသတ္မွတ္သင္႔ပါဘူး။ တစ္ျခား search engine ေတြျဖစ္တဲ႔ Bing/Yahoo စတာေတြနဲ႔လည္းႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာ ၿပီး Google Ads ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကို စီစစ္အသံုးျပဳသင္႔ပါတယ္။

(၂) ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင္႔ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဟာ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲႏႈိင္မႈအေျခအေနေပၚမူတည္ေနတာေၾကာင္႔ ကုမၸဏီငယ္ေတြနဲ႔ အခုမွစလုပ္တဲ႔ ကုမၸဏီေတြဟာ ကုမၸဏီႀကီး
ေတြကို ေတာ္ေတာ္ ခက္ခက္ခဲခဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ မိမိယွဥ္ၿပိင္ရမဲ႔ အေျခအေန ကိုအေသးစိတ္ေလ႔လာစူးစမ္းၿပီးမွ အေကာင္း
အေနအထားေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါတယ္။ အေနအထားေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္တယ္ ဆုိတဲ႔ေနရာမွာ မိမိ website
ရဲ႕ landing Page ကိုလည္း Page Rank မွာ ထည့္တြက္မွာျဖစ္လို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားသင္႔ပါတယ္။ Google Ads Campaign ကို
တည္ေဆာက္ရာမွာလည္း ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္တဲ႔ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အေကာင္ဆံုးျဖစ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ေၾကာ္ျငာသင္႔ပါတယ္။

(၃) Google Search Text Display

Google မွာ မိမိသိရွိလိုတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကိုရွာကို Search Box ကေနတဆင္႔ရွာေဖြ လိုက္ရင္ သက္ဆိုင္ရာ website ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ
က်လာပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ website page အလိုက္ ေဖၚျပေရးသားရာမွာ google ရဲ႕ စံသတ္မွတ္ႏႈန္းေတြအတုိင္း ေဖၚျပေရးသားရမွာျဖစ္တယ္။
ဥပမာအားျဖင္႔ ေခါင္းစီးစာသားကို စာလံုး (၂၅) လံုးထက္မပိုရ၊ ေအာက္က web page နဲ႔ပါတ္သက္ၿပီးရွင္းလင္းေဖၚျပရာမွာ (၁၅၀) ထက္မပိုရ စသည္ျဖင္႔
ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင္႔ မိမိရဲ႕ website page ေတြအေၾကာင္းေရးသားေဖၚျပရာမွာ ရွင္းလင္းထိေရာက္ၿပီး ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ႔ အေရးအသားမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔
သိပ္ကိုေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအျပင္ တစ္ျခား Google ads ရဲ႕extension ေတြကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္လည္းသတိထားေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) သတိနဲ႔ေစာင္႔ၾကည့္လုပ္ေဆာင္ရမဲ႔ Ads

Google Ads ေတြကို ဖန္တီးေၾကာ္ျငာၿပီးရင္ ဒီအတိုင္းေမ႔ေမ႔ေလွ်ာ႔ေလွ်ာ႔နဲ႔မထားသင္႔ပါဘူး။ သင္႔အိမ္ခန္းမွာ မီးမိွတ္ခဲ႔ဖို႔ ေမ႔ေနၿပီး သတိရတဲ႔အခါမွ ပိတ္လိုက္လို႔ သင္႕အတြက္
ဘာမွအေထြအထူးထိခိုက္သြားမွာမဟုတ္ေပမဲ႔ Google Ads တစ္ခုကို ပိတ္သင္႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ မပိတ္မိဘဲဲ ေမ႔ေနခဲ႔ရင္ေတာ႔ သင္ရဲ႕ေငြေၾကးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ႔ Keyword ေတြေရြးခ်ယ္တဲ႔အခါ စာလံုးေပါင္း မမွားေစဖို႔နဲ႔ Landing Page ကိုေရြးခ်ယ္မႈအဆင္႔ဆင္႔ကို မိမိလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေပၚ ေစရန္
သတိထားေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

About The Author

ibiz-admin

No Comments

Leave a Reply

PAST AND PRESENT

OUR CLIENTS


HERE TO SERVE YOU

CONTACT US


Address:

862, Damaryone Street
10 Mile, Insein Township. Yangon, Myanmar

Phone:

+95 1 663621
+95 9 4200 41884

Hours:

Mon-Fri 9am – 5:30pm
Sat  9am – 12am